Bubnová škola RYTMIKA

 

"Zobuď svoj rytmus"

 

Telo je hudobný nástroj, ktorý sa dá sa vzdelávať v každom veku. Každý človek má rytmus (srdce, dych, chôdza, spánok, atď). Našimi aktivitami budíme prirodzený rytmus, ktorý je v každom z nás a následne ho rozvíjame.

Dvere BŠ Rytmika sú otvorené pre všetkých, ktorí chcú svoj rytmus rozvíjať a bubnovanie využívať profesionálne, rekreačne alebo to chcú iba skúsiť. Bubnovanie rozvíja hudobné cítenie a zaroven podporuje komunikáciu, tvorivosť, sebavyjadrenie, sociálne cítenie...
 
 

 "Každý človek má rytmus"
 
Vznikli sme v roku 2003 ako OZ Zvuky cez ruky a už viac ako 10 rokov spájame ľudí s hudbou prostredníctvom našich bubnovačiek, workshopov, kurzov a koncertov. Máme skúsenosti s vedením bubenícko – rytmických aktivít s viac ako 2500 skupinami (cez 30 000 ľudí). Viedli sme workshopy aj vo Francúzsku, Nemecku, Rakúsku, Čechách a vo Fínsku.

 

 

 

Bubnová škola Rytmika - kurzy, firemné bubnovanie, workshopy, programy pre školy a škôlky,...

Email: office@rytmika.sk

tel: 0902 612 501 (Tono Gúth)

 

 Bubnová škola RYTMIKA