Novinky

12. 07. 2021
 Ponúkame kurzy Rytmiky a bubnovania pre 2 vekové kategórie  Kurz rytmiky a bubnovania Deti 10 až 15 rokov  Cieľom kurzu je zábavnou formou  rozvíjať a posilňovať  prirodzený cit detí i dospelých pre rytmus. Ľudia sa cez hry, príbehy, hravé cvičenia a  piesne zoznamujú  s r
12. 07. 2021
Pravidelné letné hudobné workshopy v prírode.Prihláška: https://forms.gle/5GyXdwpKx3E8QpZQ6Budú o bubnoch, hudbe, pohybovom workoute, o zdravom dýchaní, o rozvoji vnímania rytmov života, intuície, tvorivosti, komunikácie a spolupráce, o relaxe, o zábave, a radosti s bytia v prítomnom okamžiku.
24. 06. 2021
  Pravidelné letné hudobné workshopy v prírode.Prihláška: https://forms.gle/5GyXdwpKx3E8QpZQ6
21. 06. 2021
  Pravidelné letné hudobné workshopy v prírode.Prihláška: https://forms.gle/5GyXdwpKx3E8QpZQ6
12. 05. 2021
ONLINE obľúbený dlhoročný projekt - Bubny - Zábava - RelaX Rytmika.sk - Bubny - Zábava - RelaxViacerí z vás poznajú dlhoročný projekt OZ Zvuky cez ruky - Bubnovačka orchestra.Teraz ju prinášame do online priestoru k Vám.Stanete sa súčasťou netypickej bubnovačky. Zahráme si rytmické hry a zabubnujeme rôzne rytmy. Využijeme hlas, ruky, nohy, dych a všelijaké nástroje. Pripravte si bubny, perkusie, píšťalky, gitaru, kuchynské nástroje, plastové nádobky, kartónové krabice, originalite sa medze nekladú.
11. 05. 2021
 RYTMY ŽIVOTAonline kurz#3 Rytmus v živote, hudbe a v muzikoterapii 
09. 04. 2021
 RYTMY ŽIVOTAonline kurz#2 Rytmus v živote, hudbe a v muzikoterapiiCieľová skupina:
18. 03. 2021
Bubnovačka orchestra (ONLINE drumcircle) 15.4. 202117.00 - 18.00Rytmika - Bubny - Zábava - RelaxViacerí z vás poznajú dlhoročný projekt OZ Zvuky cez ruky - Bubnovačka orchestra.