Základné a stredné školy

Cieľom naších hudobných programov na školách je okrem zábavy  spoločný zážitok z tvorenia hudby. Bubnovačka_orchestra funguje na princípe tímovej spolupráce, vnímania dirgenta a dohodnutých znamení. Priestor dostávajú tvorivosť, komunikácia, kooperácia, motivácia a takisto sa lámu ľady a odbúrava napätie.

 

Ponúkame tieto základne programy (na školách aj v škôlkách)

 

Bubnový workshop DRUMSTAS v triede (jednorázovo alebo opakovane)

 - hranie na bubon nám môže pomôcť porozumieť iným ľuďom, nájsť nové spôsoby komunikácie a spolupráce v triede. Mladí sa navzájom lepšie spoznávajú, a zároveň objavujú svoj nový alebo skrytý potenciál.

(max. 50 deti v skupine)


Kurz Bubnovania a Rytmiky v triede (pravidelne dlhodobo)

- dlhodobá hudobná aktivita pre triedy (trvanie podľa dohody)

Lektor prinesie parádne bubny a perkusie a postupne bude s deťmi odhalovať rôzne možnosti spoločného hrania. (max. 15 detí)

 

Veľká spoločná Bubnovačka_orchestra (drum circle)

 - pre celú školu. Do vašej školy prinesieme veľa nástrojov (veľké/malé bubny, veľké/malé perkusie, hrkálky, farebné ozvučené trúbky, ...) a spolu vytvoríme veľký školský orchester. (max. 170 deti v skupine)

 

Koncert "Rytmy sveta"

 - pre celú školu. Cieľom je ukázať, že rytmus je v každom z nás; rytmus ako srdce hudby; tvorbu rytmu; ako vzniká skladba a spoločné tvorenie skladieb. (neobmedzený počet)

 

Ak Vás naša ponuka zaujala, pre viac info kontaktujte:

office@rytmika.sk alebo 0902 612 501

 

"Rytmy sveta" na ZS Ostredkova

 
Z vašej triedy alebo školy vytvoríme perkusionistický orchester, v ktorom netreba mať hudobný talent ani skúsenosti. Žiaci alebo študenti budú mať príležitosť zoznámiť sa s bubnami z rôznych častí sveta.


 

Programy okrem rozvoja elementárnych hudobných znalostí priaznivo vplývajú na rozvoj iných zručností:

 

  • rozvíjajú cit pre hudbu
  • rozvíjajú tvorivé myslenie a sebavyjadrovanie
  • prevencia proti agresivite a šikane
  • rozvíjajú jemnú a hrubú motoriku
  • rozvíjajú matematické myslenie
  • podporujú skupinovú komunikáciu a kooperáciu
  • pomáhajú odbúravať napätie
  • podporujú individuálnu sebareflexiu
  • zlepšujú skupinové povedomie
  • zvyšujú motiváciu a inšpiráciu