Online Prihláška

 

OnLine PRIHLÁŠKA na všetky EŠTE VOĽNÉ kurzy TU!    nie je zaväzná, slúži ako rezervácia miesta a informácia o počte záujemcov o jednotlivé kurzy.

 

Oboznámenie o spracovaní osobných údajov

v zmysle nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 (GDPR)

 

Prevádkovateľ:

OZ Zvuky cez ruky

V zastúpení Anton Gúth (výkonný riaditeľ)

Červeňova 34, 81103 Bratislava

IČO: 3 0 8 5 6 6 7 1

 

Účel spracovania osobných údajov:

 • evidencia záujemcov o projekt kurzy bubnovej školy Rytmika,

 • zasielanie organizačných pokynov účastníkom kurzov,

 • evidencia úhrad účastníkov kurzov,

 • zasielanie newlettera s informáciami o akciách ktoré organizuje alebo na ktorých spolupracuje OZ Zvuky cez ruky

 

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

 • meno a priezvisko,

 • emailová adresa,

 • telefónne číslo,

 • informácia či ide o dôchodcu alebo študenta (na účely poskytnutia zľavy z ceny kurzu)

 • o ktorý kurz má účastník záujem

 • súhlas so zasielaním newsletteru

 

Poskytnuté osobné údaje nie sú sprístupnené tretím stranám.

Poskytnuté osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania kurzu a počas nasledujúcich 4 mesiacov.

V prípade súhlasu so zasielaním newsletter-a sa emailová adresa uchováva po dobu neurčitú. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním emailu so žiadosťou o vymazanie z newsletteru.

 

Dotknutou osobou je každý záujemca alebo účastník kurzu. Dotknutá osoba má právo požadovať prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenos osobných údajov.

Poskytnuté údaje sa nepoužívajú na automatizované rozhodovanie a profilovanie.

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Pri registrácii Vás poprosíme vyplniť elektronickú prihlášku. Vašu prihlášku zaevidujeme a zároveň Vám v danom kurze rezervujeme miesto.

 

Všeobecné pravidlá prihlasovania do kurzu (VPPK):

 • Všetky nástroje sú k dispozícii.
 • Počet miest v kurze je obmedzený na min. 10 - max. 20 ľudí.
 • Ak sa neprihlási dostatočný počet uchádzačov v termíne, kurz sa neotvorí, budeme sa snažiť vymyslieť náhradné riešenie.
 • Ak sa na jeden termín prihlási viac ľudí, rozhoduje poradie prihlášok.
 • Hodiny kurzov neuskutočnené zo strany lektorov budú nahradené.
 • Bubnovanie a hra na hudobný nástroj má vo všeobecnosti blahodarný vplyv na zdravie. V prípade špecifických zdravotných potiaží je účastník kurzu povinný poradiť sa o vhodnosti bubnovania so svojím lekárom. Projekt bubnová škola Rytmika nenesie nijakú zodpovednosť za prípadné zdravotné potiaže.
 • Foto, Audio, Video záznamy z akcii bubnovej školy môžu byť použité na propagačné materiály.
 • Pre správne vyplnenie registrácie je potrebné vyplniť všetky vyznačené polia (ak tak neurobíte formulár sa neodošle a zobrazí sa Vám chybové hlásenie). Ak nechcete niektore údaje v registrácii uviesť nenechávajte polia prázdne (vyplnte ich pomlčkou). Poskytnutie niektorých osobných údajov používateľa stránok www.rytmika.sk, je v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií prostredníctvom stránok www.rytmika.sk, používateľ súhlasí s ich využívaním pre vnútorné potreby prevádzkovateľa stránok. Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na spoločné stretnutie.

 

Zaslaním Online prihlášky súhlasím so Všeobecnými pravidlami prihlasovania do kurzu (VPPK).

 

FORMA PLATBY účastníckeho poplatku za kurz.

Ako formu platenia kurzovného Vás poprosíme kurzovné uhrádzať - bankovým prevodom, v ojedinelých prípadoch hotovostne. Platba môže byť uskutočnená iba na základe vyplnenej online prihlášky. Zaplatiť za kurz sa dá aj po skúšobnej, prip. prvej hodine(ak nie je skúšobná) a to iba v pripade, že sa rozhodnete absolvovať kurz.

Bankové spojenie: 2623475722/1100 (do poznámky pre prijímateľa nezabudnite uviesť Vaše meno a priezvisko
a variabilný symbol: 202101

 

O poplatkoch za jednotlivé kurzy sa môžete informovať prostredníctvom emailu: office(a)rytmika.sk.

 

OnLine PRIHLÁŠKA na všetky EŠTE VOĽNÉ kurzy TU!