Prečo bubnovanie?

 
  • ...lebo spoločný rytmus Vašich ľudí spojí.

 

Rytmus a bubnovanie trénujú a rozvíjajú individuálne fyzické a duševné schopnosti. V tíme dokážu vytvoriť nezameniteľný pocit súdržnosti. Skupinové bubnovanie predstavuje tvorivé hranie na rozličné druhy bubnov a iné perkusívne nástroje.
 
Rytmické cvičenia a medzi nimi hlavne bubnovanie, sú najstaršou a najefektívnejšou formou teambuildingu vo všetkých kultúrach. Nič iné nerobili ani naši predkovia po tisíce rokov keď sa zhromaždili, aby urobili dôležité rozhodnutia, počas práce, alebo sa len jednoducho stretli, aby si užili spoločnosť svojich blízkych počas rôznych sviatkov a zábav. Toto všetko bolo vždy sprevádzane aktívnou hrou a spevom všetkých zúčastnených. V rámci našich aktivít sa snažíme o návrat ku koreňom využívania hudby ako prostriedku rozvoja jednotlivca a skupiny.
 
 
 
  • ...lebo je to veľmi jednoduché a zábavné.
 

 

Na firemnej bubnovačke (bubnový teambuilding) dostane každý účastník bubon alebo iný rytmický nástroj a stane sa súčasťou rytmického orchestra, ktorý vedú skúsení lektori, ktorí uľahčujú celý tvorivý proces. Spoločné bubnovanie vytvára strhujúci rytmus, ktorý zlaďuje účastníkov do jedného orchestra.
 
Princíp rytmických cvičení je veľmi jednoduchý a aj človek, ktorý drží bubon prvýkrát sa dokáže pripojiť k spoločnému orchestru vo veľmi kratkom čase. Je to skrátka veľká dávka zábavy aj pre bubeníckych nováčikov.

Každý jeden účastník prispieva k spoločnému hudobnému dielu. Každého hlas a zvuk je iný ale potrebný pre spoločný cieľ.
Spoločný rytmus počas “bubnovačky”na čas umlčí vlastné myšlienky a problémy každého účastníka. Pravá a ľavá hemisféra začnú pracovať simultánne, čo uvoľní cestu pre tvorivosť a komunikáciu.
 
Hudba a hranie na hudobný nástroj nie je iba pre vyvolených. Rytmus je srdcom hudby a je hlboko zakorenený v každom človeku. Tlkot srdca, dýchanie, chôdza a.i., sú všetko rytmické činnosti, ktoré vykonáva dennodenne každý z nás. Aktívne hranie nejakého rytmu je tak tiež spôsob, ako sa naučiť sám seba lepšie vnímať a vyjadiť ...
Bubnovanie je preto výbornou aktivitou pred, po alebo počas firemných teambuildingov, konferencií, kick off meetingov a v podstate akýchkoľvek firemných udalostí.