Odborná literatúra

Vedecké publikácie na webe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časť použitých odborných knižných publikácii:

Muzikoterapia v špeciálnej a liečebnej pedagogike
Z.Matejová, S.Mašura

Hry s hudbou a techniky Muzikoterapie
Mgr.Zdenek Šimanovsky

Kultúrny manažment
G.Lidstone, Zuzana Uličianska

Psychoterapia a reedukácia
O.Kondás, S. Kratochvíl, E.Syríštová

Manažment kreativity a inovácii
Arnold Steve Luknič

Psychotherapie in der Psychiatrie (Ziele, Methoden und Organisationsmodelle der neuen Facharztweiterbildung)
M.Gastpar, J.Finke, L.Teusch

 

So streng wie frei (Gesätzmäßigkeiten schöpferischen Denkens
in Wissenschaft und Kunst)

Lyndon H.Larousch

Metódy a riadenie sociálnej práce
O.Matoušek a kol.

Tréning vôle (metódy svojpomoci v psychoterapii)
Abrahám A.Low

Tajné dejiny hudby

Vlastimil Marek

Muzikoterapia

Z.Vitálová

Profilovanie pomoci autistom a ich rodinám,
príprava odborného persnálu MZSR, MPSVARSR

Kinder und Jugendpsychiatrie
M.H.Schmidt

Autogenes Training - Basispsychoterapeutikum
Wirkungsweise-Psychodynamik-Vorsatzbildung

H.Binder, K.Binder

Liečebné metodiky v rehabilitácii pre fyzioterapeutov

Prof.MUDr. Anton Gúth,CSc.