Odborná literatúra

 


Muzikoterapia v špeciálnej a liečebnej pedagogike
Z.Matejová, S.Mašura

 

Muzikoterapia - Dialóg s chvením

Jaroslava G. Zeleiova

 

Rhythm to Recovery

Simon Faulkner

 

Musik in der Sozialen Arbeit

Hans H. Wickel

 

Základy Muzikoterapie

Jiří Kantor, Matěj Lipský, Jana Weber a kol.

 

Rhythm, Music and Education

Jaques Dalcroze

 

Das Trommel Erlebnis Buch

Elmar Muller

 

Together in Rhythm

Kalani Das

 

Was MusiktherapeutInnen uber das Gehirn wissen sollen

Thomas Stegemann

 

Bolesť a Škola Chrbtice

Anton Gúth

Hry s hudbou a techniky Muzikoterapie
Mgr.Zdenek Šimanovsky

 

Rhythm, music and the brain

Michalel Thaut

 

Pľúcna rehabilitácia

Ján Mašán

Kultúrny manažment
G.Lidstone, Zuzana Uličianska

Psychoterapia a reedukácia
O.Kondás, S. Kratochvíl, E.Syríštová

Manažment kreativity a inovácii
Arnold Steve Luknič

Psychotherapie in der Psychiatrie (Ziele, Methoden und Organisationsmodelle der neuen Facharztweiterbildung)
M.Gastpar, J.Finke, L.Teusch

 

So streng wie frei (Gesätzmäßigkeiten schöpferischen Denkens
in Wissenschaft und Kunst)

Lyndon H.Larousch

Metódy a riadenie sociálnej práce
O.Matoušek a kol.

Tréning vôle (metódy svojpomoci v psychoterapii)
Abrahám A.Low

Tajné dejiny hudby

Vlastimil Marek

Muzikoterapia

Z.Vitálová

Profilovanie pomoci autistom a ich rodinám,
príprava odborného persnálu MZSR, MPSVARSR

Kinder und Jugendpsychiatrie
M.H.Schmidt

Autogenes Training - Basispsychoterapeutikum
Wirkungsweise-Psychodynamik-Vorsatzbildung

H.Binder, K.Binder

 

 

 

Vedecké publikácie na webe: