Náš tím

Mgr. Anton Gúth

 

Tono Guth lektor bubnovania

Muzikoterapeut, hudobník a sociálny pracovník. Zakladateľ bubnovej školy Rytmika a kapely La3no Cubano. Perkusiam sa venuje od roku 1998. Intenzívne začal perkusie študovať na ročnom dobrovoľníckom pobyte Paríži.

Po skončení štúdia sociálnej práce absolvoval ďalšie vzdelávanie so zameraním na hudobnú pedagogiku, muzikoterapiu, skupinovú prácu a kolektívny manažment.
 

Organizuje hudobné projekty, rytmické workshopy, kurzy a koncerty na Slovensku

a v zahraničí. Hrá v rôznych hudobných projektoch ako napr. La3no Cubano, Drumstas, Zvuky cez ruky.

 

kontakt: office@rytmika.sk

tel. č. 0902 612 501


Mgr. Ľudmila Pastorová

 

Ludmila Pastorova_rytmika pre deti Hudbe a tancu sa venuje od detstva (LŠU).  Vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia sa venovala terapeutickým systémom a okrem klasickej vývinovej psychológie, sa začala zaoberať rôznymi vplyvmi umenia na priebeh resocializácie problematickej mládeže (arteterapia). Taktiež spolupracovala na umelecko-sociálnom projekte ako dobrovoľník s deťmi a mládežou v Kiberskom slume v Keni (2004).

 

So združením OZ Zvuky cez ruky spolupracuje od jeho vzniku (2005), vďaka čomu sa dostala bližšie k bubnovým technikám a teórii rytmu. Absolvovala programy Etnobubnovej školy Rytmika, kurz bubnovania, Drum circles a niekoľko bubnových workshopov Drum-Beat Factory (AT). Program Rytmika pre deti predškolského veku sa začal dotvárať aj vďaka praktickým skúsenostiam a osobnej snahe o kvalitný rozvoj jej vlastného dieťatka, absolvovala aj vybraté časti systému Body-Mind Centering (Sences & Perception) a Kurz Muzikoterapia ako cesta k človeku (lektor: Mgr. Matej Lipský).

 

Od roku 2008 sa v spolupráci s OZ Zvuky cez ruky špeciálne venuje deťom v programe Rytmika pre deti od 1 rokov do 6 rokov. Aktívne vedie kurzy pre deti v škôlkach (DC Stromček, MŠ Félix & MŠ Lienka, Bratislava), ako aj kurzy Rytmiky pre deti v rámci Etnobubnovej školy Rytmika a Štúdio Etnodance.  

 

 

 

Mgr. Ján Boldiš

 

Jan Boldis lektor bubnovania/saxofonista

Absolvoval klasické pedagogické vzdelanie na Pedagogickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Tradičný lektor Etnobubnovej školy Rytmika. Zakladateľ a koordinátor projektu Slovenského sambového orchestra. Študoval perkusie v Berlíne. Hrá taktiež na saxofón. Je členom skupiny La3no Cubano a pracuje v rôznych hudobných projektoch na  Slovensku.