Náš tím

 

 

Tono Guth lektor bubnovania

Mgr. Anton Gúth ml.

 

– sociálny pracovník, muzikoterapeut, hudobník, učiteľ rytmiky a bubnovania.

Založil hudobnú školu Rytmika, občianské združenie Zvuky cez ruky, kapely La3no Cubano a Drumstas.

Pracuje formou kurzov a workshopov Rytmiky pre rôzne cieľové skupiny (verejnosť, školy, firmy) od roku 2003.

 

Muzikoterapeuticky pracuje alebo pracoval s mentálne znevýhodnenými deťmi a dospelými, s deťmi s poruchou autistického spektra, s deťmi so sluchovým znevýhodnením, s deťmi so sociálnym znevýhodnením, s utečencami, s telesne znevýhodnenými deťmi a dospelými, s deťmi s diagnózou CDKL 5.

 

Hudbu vnímam ako hravý nástroj na spoznávanie prirodzených, rytmických, melodických a harmonických pravidiel sveta. V užšom kontexte ako prostriedok cielenej práce pri osobnostnom rozvoji a muzikoterapii.

 

 

Vo svojom prístupe využíva v praxi aj techniky improvizácie, drumcircle, eurytmie, rytmiky reči, bodypercussion, voicepercussion, tradičné rytmické vzorce slovenského folkóru, rytmiky Balkánu, Latinskej Ameriky a Západnej Afriky. 

 

Dlhé roky spolupracuje s Rehabilitačnou ambulanciou

Prof. MUDr. Anton Gúth CSc. st. - Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica akademika Dérera - Bratislava Kramáre.

 

Vyštudoval odbor Sociálna práca na Univerzite Komenského v Bratislave, má ukončený aj špeciálny komunitný psychodynamický, psychoterapeutický výcvik SUR na Karlovej univerzite v Prahe, dlhodobý muzikoterapeutický výcvik, vieceré  expresívne a hudobnopedagogické a terapeutické kurzy vo Francúzsku, Rakúsku, Čechách a na Slovensku.

V rámci ďalšieho vzdelávania študoval bicie nástroje na Bratislavskom Konzervatóriu.

 

Medzi jeho učitelov patria: PhDr. Matej Lipský PhD. RCSS Tloskov, Doc. Mgr. Jirka Kantor -  PhD. Univerzita Olomouc, Prof. Em. MT. Joseph Moreno - Maryville University, Prof. PaedDr Vlado Labath  PhD., PhDr. Ivan Pavlovič PhD., Doc. PhDr. Honza Kožnár PhD. - P.L. Bohnice Praha, Mgr. Jaroslava Zeleiova PhD.- Ústav Hudobnej vedy SAV, PhDr. Elena Amtmanová, Mgr. MgA. Zdeňek Šimanovsky,

Bodenseeinstitut - AT: Insuk Lee, Južná Korea, Salzburg Orffschule: Manuela Widmer, Berlin: Karin Schumacher, Ursel Burek, AT- Cornelia Cubasch-König, Peter Cubasch, kurzy TaKeTiNa

 

 

 

kontakt: office@rytmika.sk

tel. č.0902 612 501


 


 

 

Mgr. Ján Boldiš

 

Jan Boldis lektor bubnovania/saxofonista

"Hudba je dar, aktívne "muzicírovanie" má harmonický liečivý účinok na telo aj dušu."
Sám som prešiel touto skúsenosťou. V mojich 18 rokoch som prišiel o mamu, a práve v tomto ťažkom období mi bubnovanie doslova vlialo do žíl stratenú radosť zo života.
Práve v tomto období stretávam Tona Gútha a Romana Kovácsa  a v roku 2004 realizujeme prvý muzikoterapeutický projekt, bubenícky orchester, v ktorom hrali mentálne postihnutí spolu so zdravou mládežou. Ako OZ Zvuky cez Ruky a Rytmika sme za 15 rokov v oblasti neformálneho vzdelávania prostredníctvom hudby a muzikoterapie viedli stovky workshopov pre deti, znevýhodnené skupiny, firmy, školy, škôlky.
S tými istými priateľmi zakladáme v rovnakom čase undegroundovú worldmusic kapelu La3no Cubano, v ktorej som prvé roky pôsobil ako perkusionista, a neskôr až  do dnešného dňa ako saxofonista. (účasť na prestížnych hudobných podujatiach doma aj v zahraničí: Pohoda, Grape, Bratislavské Jazzové dni, Fusion Festival Lärz DE, fabrica del Arte - Havana Kuba...)
 
Po ukončení štúdia na Pedagogickej Fakulte UK (odbor učiteľstvo, francúzština a nemčina) som vyštudoval hru na saxofón na Cirkevnom Konzervatóriu v Bratislave pod vedením elitného jazzmana Mila Suchomela. 
 
Od roku 2018 sa špecializujem na prácu s deťmi v škôlkach. 
Cez  riekanky, piesne, beat box, rytmizáciu,hru na perkusie či tančeky sa zábavnou formou učíme rozvíjať: rytmické cítenie, leadership, intonáciu, prácu s dynamikou, vzájomný rešpekt, disciplínu, jemnú motoriku, kooperáciu a tvorivosť.
Okrem som tatom štvorročnej Anušky a polročného Alexa, ktorí ma neustále učia odkrývať geniálne tajomstvá fungovania detskej psychiky :)

 

späť na hlavnú stránku