Kurzy rytmiky a bubnovania

 

  • Kurz rytmiky a bubnovania

  

Cieľom kurzu je zábavnou formou  rozvíjať a posilňovať  prirodzený cit detí i dospelých pre rytmus

Ľudia sa cez hry, príbehy, hravé cvičenia a  piesne zoznamujú  s rôznymi hudobnými  nástrojmi, ako aj so základnými  rytmami, vyskúšajú si rôzne techniky hrania, ktorých  ovládnutie využíva a posilňuje schopnosť sústrediť sa a  relaxovať, rozvíjať  hravosť, spoluprácu jemnú a hrubú motoriku.

Spoločne budeme postupne behom lekcii tvoriť spolu s Vami jednoduchú kapelu (v priestoroch podľa Vášho priania). Na Vaše želanie nielen s hudobnými lektormi, ale prípadne aj s profesionálnymi hudobníkmi,

či už absolventami konzervatória, VŠMU, alebo prominentami s ktorými spolupracujeme (tu detailnejšie informácie poskytujeme len na požiadanie a na základe konkrétneho kontraktu).

 

Miesto pravidelných kurzov: ZŠ Drotárska 48, Bratislava

Čas kurzu: Pondelky a Stredy 17:00 - 20:00

Začiatok kurzu: každý semester

Cena celého kurzu: 90 €

(8 lekcií + 1 náhradná hodina; 60 x (8+1) = 480(+60) minút)

PRIHLÁŠKA