Škôlky a materské centrá

Pre najmenších až po predškolákov máme pripravené tieto  hudobno-rytmické aktivity:

 

Hudobný workshop "Páni Bubóni"

- Interaktívny rytmicko-hudobný program, v ktorom pomocou detí a hudobných nástrojov tvoríme orchester.

- Rytmicko-edukatívna aktivita pre deti s využitím pohybu, spevu, hudobných nástrojov a hier

- Zážitkové vzdelávanie so zameraním na sluch, sluchové rozlišovanie, zvuk a jeho vlastnosti

 

Kurz Rytmiky "Džungľový orchester"(pravidelne dlhodobo)

- dlhodobá hudobná aktivita pre triedy (trvanie podľa dohody)

Lektor prinesie parádne bubny a perkusie a postupne bude s deťmi odhalovať rôzne možnosti spoločného hrania. (max. 15 detí)

 

Všetky programy vieme realizovať vo vašej materskej škôlke,alebo materskom centre, v trvaní 30 - 60 min alebo dlhodobo (podľa dohody).

 

Spoločným cieľom všetkých programov je ukázať hravou formou, že: 

• rytmus je všade okolo nás a že aj naše telo je hudobným nástrojom

• keď počúvame, učíme sa

• keď spolupracujeme, tak to lepšie znie

• a navyše, deti spoznajú zaujímavé hudobné nástroje

 

Nástroje aj ostatné pomôcky sú zabezpečené.

 

Ak Vás naša ponuka zaujala, pre viac info kontaktujte:

office@rytmika.sk alebo 0902 612 501