Hudobný teambuilding

 

 Hudba a Rytmus podporujú systém - tím, organizáciu, človeka.

 

Po úvodných konzultáciách s Vami vytvoríme pre Vašu organizáciu hudobno - rytmické aktivity, ktoré budú kombináciou praktických ukážok tímovej spolupráce a tématických zameraní: change manažement, komunikácia, kooperácia, načasovanie, riadenie, stres manažment a rytmický koučing.
 

Hra na bubny môže pomôcť porozumieť iným ľuďom, nájsť nové možnosti komunikácie a spolupráce v tíme a v organizácii, prostredníctvom hry sa ľudia lepšie spoznávajú, objavujú nový alebo skrytý potenciál.

 

Spoločný zážitok ľudí zbližuje, čím vedie k vzájomnej podpore a stimulácii, rozvíja tvorivosť, ktorá sa potom môže uplatniť aj v iných oblastiach a takisto dodáva odvahu robiť veci, ktoré sme predtým nikdy nerobili, vidieť v bežných aktivitách aj iné možnosti, objaviť iné funkcie predmetov, ale aj javov a procesov. Na individuálnej úrovni teda môže rozširovať schopnosti a potenciál jedinca, ktorý môže využiť nielen na súčasnej ale aj budúcej pracovnej pozícii.

 

 

 
Možné je pracovať s transferom objavených a odhalených schopností do riadenia, vedenia ľudí, pracovných procesov, s prenosom tvorivej skúsenosti do odbornej činnosti tak, že sa budú hľadať prieniky medzi hudbou a reálnou praxou...
 
Pre firmu chaos meniť na systém a naopak prílišný, rigidný, nepružný systém inovovať o tvorivosť, otvorenosť a zmenu.
 

 

17.12.2009 sme uskutočnili na Slovensku doteraz najväčšiu firemnú bubnovačku (drum circle), ktorej sa zúčastnilo 450 ľudí firmy Henkel v klube Doppler v Bratislave. Bola to ohromujúca bubnová show, na ktorú sa len tak nezabudne.... Zvuky cez ruky feat. Henkel 2009.

 

 

Prečo Bubnovanie?

 

 

  • ...lebo spoločný rytmus Vašich ľudí spojí.

 

Rytmus a bubnovanie trénujú a rozvíjajú individuálne fyzické a duševné schopnosti. V tíme dokážu vytvoriť nezameniteľný pocit súdržnosti. Skupinové bubnovanie predstavuje tvorivé hranie na rozličné druhy bubnov a iné perkusívne nástroje.
 
Rytmické cvičenia a medzi nimi hlavne bubnovanie, sú najstaršou a najefektívnejšou formou teambuildingu vo všetkých kultúrach. Nič iné nerobili ani naši predkovia po tisíce rokov keď sa zhromaždili, aby urobili dôležité rozhodnutia, počas práce, alebo sa len jednoducho stretli, aby si užili spoločnosť svojich blízkych počas rôznych sviatkov a zábav. Toto všetko bolo vždy sprevádzane aktívnou hrou a spevom všetkých zúčastnených. V rámci našich aktivít sa snažíme o návrat ku koreňom využívania hudby ako prostriedku rozvoja jednotlivca a skupiny.
 
 
 
  • ...lebo je to veľmi jednoduché a zábavné.
 

 

Na firemnej bubnovačke (bubnový teambuilding) dostane každý účastník bubon alebo iný rytmický nástroj a stane sa súčasťou rytmického orchestra, ktorý vedú skúsení lektori, ktorí uľahčujú celý tvorivý proces. Spoločné bubnovanie vytvára strhujúci rytmus, ktorý zlaďuje účastníkov do jedného orchestra.
 
Princíp rytmických cvičení je veľmi jednoduchý a aj človek, ktorý drží bubon prvýkrát sa dokáže pripojiť k spoločnému orchestru vo veľmi kratkom čase. Je to skrátka veľká dávka zábavy aj pre bubeníckych nováčikov.

Každý jeden účastník prispieva k spoločnému hudobnému dielu. Každého hlas a zvuk je iný ale potrebný pre spoločný cieľ.
Spoločný rytmus počas “bubnovačky”na čas umlčí vlastné myšlienky a problémy každého účastníka. Pravá a ľavá hemisféra začnú pracovať simultánne, čo uvoľní cestu pre tvorivosť a komunikáciu.
 
Hudba a hranie na hudobný nástroj nie je iba pre vyvolených. Rytmus je srdcom hudby a je hlboko zakorenený v každom človeku. Tlkot srdca, dýchanie, chôdza a.i., sú všetko rytmické činnosti, ktoré vykonáva dennodenne každý z nás. Aktívne hranie nejakého rytmu je tak tiež spôsob, ako sa naučiť sám seba lepšie vnímať a vyjadiť ...
Bubnovanie je preto výbornou aktivitou pred, po alebo počas firemných teambuildingov, konferencií, kick off meetingov a v podstate akýchkoľvek firemných udalostí.


 

 

 

 

Bubnová škola Rytmika

 

Kontaktujte nás: office@rytmika.sk
alebo tel: 00421 902 612 501

Mgr. Tono Gúth