Individuálne hodiny


Individálne hodiny výučby rytmiky a hry na bubny a perkusie

Lektor: Tono Gúth (La3no Cubano)

Čas: podľa dohody (ráno, na obed alebo poobede)
Nástroje: djembe, cajon, congas, bongas, malé perkusie

 

Obsah hodiny podľa dohody (možnosti):

  • technika úderov
  • konkrétne rytmy
  • práca s hlasom, dychom, pohybom
  • rozvoj vnútornej pulzácie a rytmiky
  • rozvoj dynamiky
  • jednoduché, zložité a komplikované rytmy
  • jednoduché značenie rytmov

 

Kontakt: 0902 612 501 alebo tono.guth@la3nocubano.sk


Individuálne kurzy afrokubánskych bubnov a perkusií

 

lektor: Roman Kovács - perkusionista s dlhoročnými skúsenosťami a referenciami otvára kurzy výučby hry na afrokubánske perkusie (konga, bonga, djembe, kachon, darabuka, malé perkusie).
Kurzy sa otvárajú priebežne (dohodou). Budú zamerané na individuálnu výučbu, skupinová výučba dohodou.
Lokalita: Bratislava
Kontakt: 0948 447 069, roman.kovacs@la3nocubano.sk