Firemné bubnovanie (teambuilding bubnovanie)

 

Hudba a Rytmus podporujú systém - tím, organizáciu, človeka.

 

 

 
Hra na bubny môže pomôcť porozumieť iným ľuďom, nájsť nové možnosti komunikácie a spolupráce v tíme a v organizácii, prostredníctvom hry sa ľudia lepšie spoznávajú, objavujú nový alebo skrytý potenciál.
 
Spoločný zážitok ľudí zbližuje, čím vedie k vzájomnej podpore a stimulácii, rozvíja tvorivosť, ktorá sa potom môže uplatniť aj v iných oblastiach a takisto dodáva odvahu robiť veci, ktoré sme predtým nikdy nerobili, vidieť v bežných aktivitách aj iné možnosti, objaviť iné funkcie predmetov, ale aj javov a procesov. Na individuálnej úrovni teda môže rozširovať schopnosti a potenciál jedinca, ktorý môže využiť nielen na súčasnej ale aj budúcej pracovnej pozícii.

 

 
Možné je pracovať s transferom objavených a odhalených schopností do riadenia, vedenia ľudí, pracovných procesov, s prenosom tvorivej skúsenosti do odbornej činnosti tak, že sa budú hľadať prieniky medzi hudbou a reálnou praxou...
 
Pre firmu chaos meniť na systém a naopak prílišný, rigidný, nepružný systém inovovať o tvorivosť, otvorenosť a zmenu.
 


 

 

17.12.2009 sme uskutočnili na Slovensku doteraz najväčšiu firemnú bubnovačku (drum circle), ktorej sa zúčastnilo 450 ľudí firmy Henkel v klube Doppler v Bratislave. Bola to ohromujúca bubnová show, na ktorú sa len tak nezabudne.... Zvuky cez ruky feat. Henkel 2009.

 

 

Etnobubnová škola Rytmika

 

Kontaktujte nás: office@rytmika.sk
alebo tel: 00421 902 612 501

Mgr. Tono Gúth