21.6.2022:: Odborný seminár Muzikoterapia – smerovanie, perspektívy a vybrané oblasti klinickej praxe s medzinárodne uznávanou muzikoterapeutkou Prof. Barbarou Wheeler (USA)

  •  Odborný seminár Muzikoterapia – smerovanie, perspektívy a vybrané oblasti klinickej praxe s medzinárodne uznávanou muzikoterapeutkou Prof. Barbarou Wheeler (USA)
  •  
  • barbara wheeler
  • Kedy: Utorok 21. 6. 2022 od 9.00 do 15.30 h.
  • Miesto: Filozofická fakulta UK v Bratislave, Gondova 2, miestnosť č. 127
  • Vstup: 20€ / študenti 10€
  • Program prednášok: 

Súčasná situácia a globálne trendy v muzikoterapii, Muzikoterapia v onkologickej praxi, Aplikácia muzikoterapie v neurorehabilitácii
Muzikoterapia na Slovensku – aktuálny stav a smerovanie

UPOZORNENIE: Počet miest je obmedzený. Rezervácie posielajte prosím mailom na: rezervacia@centrumamadeus.sk
Miesta budú rezervované po uhradení vstupného poplatku.

Údaje Vám zašleme mailom po obdržaní prihlášky.
Podrobný program nájdete aj na www.centrumamadeus.sk


    Prof. Barbara L. Wheeler PhD, MT- BC, je emeritnou profesorkou na Montclair State University v New Jersey, USA, kde prednášala v rokoch 1975-2000. V roku 2000 iniciovala muzikoterapeutický výskum na University of Louisville v Kentucky. V roku 2011 odišla do dôchodku. Je autorkou, spoluautorkou, editorkou viacerých odborných publikácií a množstva článkov venovaných muzikoterapii. Aktívne sa venuje prednáškovej činnosti v USA a v zahraničí, okrem iného pôsobí aj
ako inštruktorka na Hudobnej akadémii Karola Szymanowského v poľských Katoviciach. Má bohatú muzikoterapeutickú klinickú prax s rôznorodou klientelou. Je bývalou prezidentkou Americkej muzikoterapeutickej asociácie. V roku 2017 jej bola udelená Cena za celoživotný prínos Svetovou federáciou muzikoterapeutov a v roku 2019 Americkou muzikoterapeutickou asociáciou.