Detské kurzy od jesene

 
Ponúkame kurzy Rytmiky a bubnovania pre 2 vekové kategórie
 
 
Kurz rytmiky a bubnovania Deti 10 až 15 rokov
  
Cieľom kurzu je zábavnou formou  rozvíjať a posilňovať  prirodzený cit detí i dospelých pre rytmus
Ľudia sa cez hry, príbehy, hravé cvičenia a  piesne zoznamujú  s rôznymi hudobnými  nástrojmi, ako aj so základnými  rytmami, vyskúšajú si rôzne techniky hrania, ktorých  ovládnutie využíva a posilňuje schopnosť sústrediť sa a  relaxovať, rozvíjať  hravosť, spoluprácu jemnú a hrubú motoriku.
Spoločne budeme postupne behom lekcii tvoriť spolu s Vami jednoduchú kapelu (v priestoroch podľa Vášho priania). Na Vaše želanie nielen s hudobnými lektormi, ale prípadne aj s profesionálnymi hudobníkmi,
či už absolventami konzervatória, VŠMU, alebo prominentami s ktorými spolupracujeme (tu detailnejšie informácie poskytujeme len na požiadanie a na základe konkrétneho kontraktu).
 
Miesto pravidelných kurzov: ZŠ Drotárska 48, Bratislava
Čas kurzu: Stredy 15.30 - 16.30
Začiatok kurzu: 6.10. 2021
Cena celého kurzu: 80 €
(8 hodín + 1 náhradná hodina)
 
 
----------------------------------------------------------------------------------
Kurz rytmiky a bubnovania Deti 7 až 9 rokov
 
Cieľom kurzu je zábavnou formou  rozvíjať a posilňovať  prirodzený cit detí i dospelých pre rytmus
Ľudia sa cez hry, príbehy, hravé cvičenia a  piesne zoznamujú  s rôznymi hudobnými  nástrojmi, ako aj so základnými  rytmami, vyskúšajú si rôzne techniky hrania, ktorých  ovládnutie využíva a posilňuje schopnosť sústrediť sa a  relaxovať, rozvíjať  hravosť, spoluprácu jemnú a hrubú motoriku.
Spoločne budeme postupne behom lekcii tvoriť spolu s Vami jednoduchú kapelu (v priestoroch podľa Vášho priania). Na Vaše želanie nielen s hudobnými lektormi, ale prípadne aj s profesionálnymi hudobníkmi,
či už absolventami konzervatória, VŠMU, alebo prominentami s ktorými spolupracujeme (tu detailnejšie informácie poskytujeme len na požiadanie a na základe konkrétneho kontraktu).
 
Miesto pravidelných kurzov: ZŠ Drotárska 48, Bratislava
Čas kurzu: Utorok 15.30 - 16.15
Začiatok kurzu: 5.10. 2021
Cena celého kurzu: 80 €
(8 hodín + 1 náhradná hodina)