29.4.2021 #2 Rytmy života - Rytmus v živote, hudbe a v muzikoterapii (online workshop)

 
RYTMY ŽIVOTA
online kurz

#2 Rytmus v živote, hudbe a v muzikoterapii


Cieľová skupina:
Workshop je určený ľuďom ktorý sa zaujímajú využívania hudby ako nástroja v oblasti muzikoterapie a metódy osobnostného rozvoja, odborníkom z pomáhajúcich profesií, študentom a tiež ľuďom, ktorí chcú rozvíjať svoje vnímanie dejov a ich rytmov.
Statiky v našom živote niet – všetko plynie (panta rhei)

Témy kurzu:
1. Rozvíjanie vedomejšieho vnímania dejov a ich rytmov v prírode, človeku, spoločnosti a hudbe. Práca s prirodzenými základnými rytmami – dych, hlas, krok, tlesk...
2. Rozlišovanie rytmov vlastného tela (strava, oddych, postura...)
3. Hry a pomôcky pre rozvoj cítenia rytmu v našom tele a ich využitie pri sebarozvoja jednotlivca a skupiny.
4. Rytmická abeceda ako základný slovník pri hudobnej komunikácii.
5. Techniky hrania na perkusie.
 
 
Teoretické východiská:
A) Hudba samotná je nástroj. Podporuje motoriku, komunikáciu, spoluprácu, kreativitu a celkovo zdravie človeka a spoločnosti.
B) Hudba je forma univerálnej reči – pre prenos informácií a emócií.
C) Špecifikom hudby je, že dokáže priamo ovplyvňuje nevedomé procesy.
D) Aktívne hranie hudby hlavne v skupine má od počiatkov ľudstva kľúčový vplyv na formovanie danej spoločnosti.
E) Tvorba hudby je prirodzená každému človeku.
F) Vstupnou bránou k tvoreniu hudby je rytmus.
G) Všetky deje v prírode a živote majú svoje charakteristické rytmy (frekvencie).
Rozlíšenie charakteristického rytmu nejakého deja (procesu) nám ho umožňuje
hodnotiť a porovnávať a následne týmto rytmom deje pretvárať (riadiť)
H) Vzhľadom nato v súčasnosti uvedené fakty dostatočne neuvedomujeme, prichádzame o veľkú časť potenciálu konštruktívneho využitia tohto nástroja. V súčasnosti prevláda skôr pasívne vnímanie hudby.

Ďalej viď odborné publikácie na stránke rytmika.sk/odborna-literatura
 
Obsah úvodného workshopu:

Základný hudobný nástroj je naše telo. Preto začíname s rozvíjaním rytmiky najprv technikami, ktoré využívajú naše telo ako nástroj: bodypercussion, voicepercussion; postupne dopĺňame cvičenie hrou na elementárne rytmické nástroje z pohľadu rozvoja kvality pohybu, tempa a jeho dynamiky (časovej = frekvenčnej zmeny, t.j. hlavne zrýchlenia a spomalenia). Ukážeme si, ako využívať gravitáciu a váhu svojho tela, ako striedať uvoľnenie a napätie (riadenie stresu), ako prežívať vypadnutie z rytmu (ľubovoľného deja-procesu) a čo nám pomôže sa do neho vrátiť, vedome ho rozlíšiť a meniť = riadiť. Ukážeme si rytmické hry bez nástrojov i s nástrojmi s rôznym zameraním. Predstavíme si jazyk Rytmická abeceda a naučíme sa tvoriť rôzne rytmy pomocou tejto metodiky.
 
 
 
Tono:
„Hudbu vnímam ako nástroj na spoznávanie prirodzených, rytmických, melodických a harmonických pravidiel sveta. V užšom kontexte ako prostriedok riešenia problémov, výziev a príležitostí osobnostného rozvoja a muzikoterapie.“
 
 
- po odoslaní prihlášky Vám pošleme technické informácie ohľadne prihlásenia sa na akciu.
- kurz bude prebiehať cez platformu Zoom.
Výhodou Zoomu je, že na ňom nepotrebujete konto, aby ste sa mohli prihlásiť. Na smartfóne musíte mať stiahnutú appku.
 
Čo k tomu potrebujete:
- Počítač, laptop, tablet, alebo smartfón
- Zvuk (pre najlepší zvuk odporúčame sluchátka )
 
 
kontakt: office@rytmika.sk
tel. č.0902 612 501
Cena workshopu: 25€  
Trvanie: 2,5 hod
Účastníci dostanú osvedčenie o účasti na úvodnom workshope.
PDF noty rytmickej abecedy a základných rytmov ako aj mind-map workshopu.
 
 
  • FORMA PLATBY účastníckeho poplatku za kurz.
    Kurz poprosíme uhradiť bankovým prevodom
  • Platba môže byť uskutočnená iba na základe vyplnenej online prihlášky.
  • Bankové spojenie: SK74 1100 0000 0026 2347 5722 (do poznámky pre prijímateľa nezabudnite uviesť Vaše meno a priezvisko) a variabilný symbol: 202104
 
 
O lektorovi:
Mgr. Anton Gúth ml.
 – sociálna práca, muzikoterapeut, hudobník, učiteľ rytmiky a bubnovania.
Založil hudobnú školu Rytmika.sk, občianské združenie Zvuky cez ruky a kapely La3no Cubano a Drumstas. Viedol kurzy a workshopy Rytmiky pre rôzne cieľové skupiny (verejnosť, školy, firmy) od roku 2003. Muzikoterapeuticky pracoval s mentálne znevýhodnenými deťmi a dospelými, s deťmi s poruchou autistického spektra, so sluchovým znevýhodnením, so sociálnym znevýhodnením, s utečencami, s telesne a kombinovane znevýhodnenými deťmi a dospelými. Dlhé roky spolupracuje s Rehabilitačnou ambulanciou Prof. MUDr. Anton Gúth CSc. st. - Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica akademika Dérera - Bratislava Kramáre.
 Vyštudoval odbor Sociálna práca na Univerzite Komenského v Bratislave, absolvoval komunitný psychodynamický, psychoterapeutický výcvik SUR na Karlovej univerzite v Prahe (zážitkovú časť), dlhodobý muzikoterapeutický výcvik, viaceré  expresívne a hudobnopedagogické vo Francúzsku, Rakúsku, Čechách a na Slovensku. V rámci ďalšieho vzdelávania študoval bicie nástroje na Bratislavskom Konzervatóriu. Vo svojom prístupe k rozvoju Rytmiky (ako základu vstupu do sveta hudby) využíva v praxi aj techniky drumcircle, eurytmie, rytmiky reči, tradičné vzorce slovenského folklóru, rytmiky Balkánu, Latinskej Ameriky a Západnej Afriky.
 Medzi jeho učitelov patria: Prof. PaedDr Vlado Labath  PhD., PhDr. Ivan Pavlovič PhD., Doc. PhDr. Honza Kožnár PhD. - P.L. Bohnice Praha, Mgr. Jaroslava Zeleiova PhD.- Ústav Hudobnej vedy SAV, PhDr. Elena Amtmanová, Mgr. MgA. Zdeňek Šimanovsky,PhDr. Matej Lipský PhD. RCSS Tloskov, Prof. DDDr. rer. nat. phil. paed. paed. habil Wolfgang Mastnak, Doc. Mgr. Jirka Kantor -  PhD. Univerzita Olomouc, Prof. Em. MT. JosephMoreno – Maryville University, Ida Kelarová, Bodenseeinstitut - AT: InsukLee, Južná Korea, Salzburg Orffschule: Manuela Widmer, Berlin: Karin Schumacher, UrselBurek, AT- Cornelia Cubasch-König, Peter Cubasch, hudobné kurzy TaKeTiNa