Bubnovačka v SADE

Rodinná Bubnovačka v Sade Janka Krála v Bratislave.

 

Býva zväčša 2x do roka, pred a po letných prázdninách.

 

Vyzerá to tam asi takto: