Kurz Rytmika a Bubny (10-15 roční)

 

  • Kurz Rytmika a Bubny (10 - 15 roční)

 

 

Cieľom kurzu je zábavnou formou  rozvíjať a posilňovať  prirodzený cit detí pre rytmus

Deti sa cez hry, príbehy, hravé cvičenia a  piesne zoznamujú  s rôznymi hudobnými  nástrojmi, ako aj so základnými  rytmami,  vyskúšajú si rôzne techniky hrania, ktorých  ovládnutie využíva a posilňuje schopnosť sústrediť sa a  relaxovať, rozvíjať  hravosť, spoluprácu jemnú a hrubú motoriku.

Spoločne budeme tvoriť rytmický orchester.

 

PRIHLÁŠKA

 

Miesto kurzov: ZŠ Drotárska 48, Bratislava

Čas kurzu: Pondelok 16.00 - 16.45

Začiatok kurzu: 5.10.2018

Cena kurzu: 70 € (8 lekcií + 1 náhradná hodina; 45 minút)