21.-23.11.2014:: Zobuď svoj hlas (hlasový workshop)

PRIHLÁŠKA na Hlasový workshop Ivany Vostárkovej

ZOBUĎ SVOJ HLAS (objav-spoznaj-zdokonaluj)

 

Hlas hrá dôležitú rolu pri komunikácii s okolitým svetom. Hlavný dôraz kladieme na voľbu slov, ale málokto vníma, že podstatou oznamu je kvalita hlasu.
Hlas najpravdivejšie zobrazuje aktuálny stav našej psychiky. Hlasom nemožno klamať - slovom to dokážeme veľmi obratne.
 
  • Je hlas Vaším pracovným nástrojom?
 
Tento workshop smeruje ku všetkým profesiám, ktorých hlavným pracovným nástrojom je hlas: pedagógovia, umelci, moderátori, redaktori, manažéri, právnici, politici a pod..
Máme predstavu, ako by sme chceli pôsobiť a na úkor toho potlačujeme svoje pravé vlastnosti. Investujeme energiu do toho, ako chceme byť vnímaní, namiesto do toho, kým skutočne sme. Dnes nám často chýba odvaha prejavovať emócie. Náš osobitý jedinečný hlas, ktorý odráža našu skutočnú kvalitu potom neznie, zostáva ukrytý, potlačený. To, ako sa skutočne cítime ( i fyzicky), sa jednoznačne premieta do všetkých zložiek nášho hlasu: znelosti, farby, dynamiky, nosnosti.
 
  • Vnímate svoj hlas ako súčasť vývoja a formovania svojej osobnosti?
 
Hlasový workshop vám umožní nájsť vyváženie medzi duševnou a fyzickou stránkou vašej osobnosti. Spoločne budeme hľadať svoj pôvodný hlas, aby sme sa mohli stretnúť s tým, kým skutočne sme, a tým lepšie spoznať sám/samu seba. To je cesta, ako nájsť svoju cenu, jedinečnosť a sebadôveru.
 

Viac info o lektorke Mgr. Ivane Vostárkovej nájdete TU

Workshop prebieha v dňoch 21.-23.11.2014

Miesto: Na barine 16, Bratislava-Lamač

Cena: 120 €

Poplatok za workshop poprosíme uhradiť na účet SK74 1100 0000 0026 2347 5722. Do správy pre prijímateľa, kvôli identifikácii platby, uveďte VAŠE MENO A HLAS.

Storno poplatky:
Pri zrušení účasti v lehote kratšej ako 14 dní pred začiatkom workshopu si z organizačných dôvodov účtujeme storno poplatok vo výške 25%. Ak si za seba nájdete náhradu, neplatíte žiaden storno poplatok.

 

Rozvrh (časy sú orientačné, môžu sa podľa potreby aj upraviť):

Piatok: 17:00 - 21:00 

Sobota: 9:00 - 18:00
Nedeľa: 9:00 - 12:00

 

PRIHLÁŠKA na Hlasový workshop Ivany Vostárkovej