Detské workshopy

Tieto programy majú zväčša doplnkový charakter. Mohli ste nás s nimi vidieť a zažiť na rôznych akciách ako sprievodný program, napríklad aj na festivale Pohoda, na Dobrom trhu v Bratislave, na akcii Na palube jednorožca, Míľa pre mamu, MDD v Sľuku, Mládež v akcii ako aj na rôznych firemných rodinných dňoch..

 

SPOLOČNÁ BUBNOVAČKA PRE DETI S RODIČMI

WORKSHOP "Rytmika hrou"

BUBNOVÉ STANOVIŠTE NA VAŠEJ AKCII

BUBNOVANIE NA DETSKÝCH OSLAVÁCH

SPÁJA NÁS HUDBA - workshopy orientované na integráciu (sociálne/zdravotne znevýhodnených)

 

kontakt: office@rytmika.sk alebo 0918 098 522