Deti a mládež

Programy pre deti a mládež ponúkajú hudobno - rytmicko - pohybové aktivity, ktoré sú postavené na interaktívnych rytmických hrách s hudobnými nástrojmi a bez nástrojov.

 

Ponúkame tieto základne programy (na školách aj v škôlkách)

 

Bubnový workshop DRUMSTAS v triede (jednorázovo alebo opakovane)

 - hranie na bubon nám môže pomôcť porozumieť iným ľuďom, nájsť nové spôsoby komunikácie a spolupráce v triede. Mladí sa navzájom lepšie spoznávajú, a zároveň objavujú svoj nový alebo skrytý potenciál.

(max. 50 deti v skupine)


Kurz Bubnovania a Rytmiky v triede (pravidelne dlhodobo)

- dlhodobá hudobná aktivita pre triedy (trvanie podľa dohody)

Lektor prinesie parádne bubny a perkusie a postupne bude s deťmi odhalovať rôzne možnosti spoločného hrania. (max. 15 detí)

 

Veľká spoločná Bubnovačka_orchestra (drum circle)

 - pre celú školu. Do vašej školy prinesieme veľa nástrojov (veľké/malé bubny, veľké/malé perkusie, hrkálky, farebné ozvučené trúbky, ...) a spolu vytvoríme veľký školský orchester. (max. 170 deti v skupine)

 

Koncert "Rytmy sveta"

 - pre celú školu. Cieľom je ukázať, že rytmus je v každom z nás; rytmus ako srdce hudby; tvorbu rytmu; ako vzniká skladba a spoločné tvorenie skladieb. (neobmedzený počet)

 

 

Deti a mladí ľudia zábavnou formou (hry, príbehy, rozprávky) spoznajú veľa hudobných nástrojov z rôznych kultúr sveta, vyskúšajú si techniku hrania, zoznámia sa s niektorými základnými rytmami a aj s postupom ako tvoriť a udržať ľubovolný rytmus. Programy sú flexibilné v závislosti od vekovej kategórie a počtu osôb v skupine. Nezáleží na hudobných znalostiach a talente.

 

programy pre deti a mladez

Programy sú jednorazové alebo dlhodobé. Vieme ich zabezpečiť aj v angličtine a nemčine.

Nech sa páči, vyberte si z našej ponuky:

 

ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY

ŠKÔLKY A MATERSKÉ CENTRÁ

DETSKÉ WORKSHOPY PRE VEREJNOSŤ

 

 

Kontakt: office@rytmika.sk

 


Bunovali a hrali sme na:

  • MŠ Lietavská, MŠ Bulíkova, Súkromná základná škola s materskou školou (Lamač), MŠ Tabaková, Súkromná škôlka Fun University Bratislava (v angličtine), MŠ Félix
  • ZŠ Tbiliská, ZŠ Drotárska cesta, ZŠ Mudroňova, Cambridge uni (angličtina), Nemecká škola (nemčina), Goethe Institut (nemčina)
  • Volkschule Aigen, VS Hainburg, VS Worschach (Rakúsko) - týždenné workshopy v nemčine
  • ZŠ Karloveská (2x), ZŠ Teplická, ZŠ Ostredková, ZŠ v Križovanoch nad Dudváhom, ZŠ v Ľubietovej
  • SOU Sklenárova, Gymnázium Šahy
  • bubnový workshop pre učiteľov na SOU Sklenárova

 

A mnoho ďalších...

späť na hlavnú stránku