Rytmika, Rodičia a Deti

 

  • Rytmika, Rodičia a Deti  (4 - 7 roční)

 

Kurz je určený pre spoločné hranie Rodičov s deťmi. Maximalny počet 14 (rodič + dieťa).

Cieľom kurzu je zábavnou formou  rozvíjať a posilňovať  prirodzený cit detí rytmus ale aj pre vzťah rodič dieťa.

Deti sa cez hry, príbehy, hravé cvičenia a  piesne zoznamujú  s rôznymi hudobnými  nástrojmi, ako aj so základnými  rytmami,  vyskúšajú si rôzne techniky hrania, ktorých  ovládnutie využíva a posilňuje schopnosť sústrediť sa a  relaxovať, rozvíjať  hravosť, spoluprácu jemnú a hrubú motoriku.

Spoločne budeme tvoriť rytmický orchester.

 

 online PRIHLÁŠKA TU

Miesto kurzov: ZŠ Drotárska 48, Bratislava

Čas kurzu: stredy 15,30 - 16,15

Prvá hodina: 5.10.2015

Cena kurzu (Rodič + dieťa): 75 €

(10 lekcií + 1 náhradná hodina; 45 minút)

Do kurzu sa dá prihlásiť: online PRIHLÁŠKA TU