Rytmika pre deti (6 - 10 roční)

 

  • Kurz rytmiky a bubnovania (6 - 10 roční)

 

Cieľom kurzu je zábavnou formou  rozvíjať a posilňovať  prirodzený cit detí pre rytmus

Deti sa cez hry, príbehy, hravé cvičenia a  piesne zoznamujú  s rôznymi hudobnými  nástrojmi, ako aj so základnými  rytmami,  vyskúšajú si rôzne techniky hrania, ktorých  ovládnutie využíva a posilňuje schopnosť sústrediť sa a  relaxovať, rozvíjať  hravosť, spoluprácu jemnú a hrubú motoriku.

Spoločne budeme tvoriť rytmický orchester.

 

 online PRIHLÁŠKA TU

 

Miesto kurzov: ZŠ Drotárska 48, Bratislava

Čas kurzu: stredy 16,30 - 17,15

Prvá hodina: 5.10.2015

Cena kurzu: 65 € (10 lekcií + 1 náhradná hodina; 45 minút)

Do kurzu sa dá prihlásiť: online PRIHLÁŠKA TU