Online Prihláška Jar 2018

 

Online Prihláška nie je zaväzná, slúži ako rezervácia miesta a informácia o počte záujemcov o jednotlivé kurzy.

 

Pri registrácii Vás poprosíme vyplniť elektronickú prihlášku. Vašu prihlášku zaevidujeme a zároveň Vám v danom kurze rezervujeme miesto.

 

Všeobecné pravidlá prihlasovania do kurzu (VPPK):

  • Všetky nástroje sú k dispozícii.
  • Počet miest v kurze je obmedzený na min. 10 - max. 15 ľudí.
  • Ak sa neprihlási dostatočný počet uchádzačov v termíne, kurz sa neotvorí, budeme sa snažiť vymyslieť náhradné riešenie.
  • Ak sa na jeden termín prihlási viac ľudí, rozhoduje poradie prihlášok.
  • Hodiny kurzov neuskutočnené zo strany lektorov budú nahradené.
  • Bubnovanie a hra na hudobný nástroj má vo všeobecnosti blahodarný vplyv na zdravie. V prípade špecifických zdravotných potiaží je účastník kurzu povinný poradiť sa o vhodnosti bubnovania so svojím lekárom. Projekt Etnobubnová škola Rytmika nenesie nijakú zodpovednosť za prípadné zdravotné potiaže.
  • Foto, Audio, Video záznamy z akcii Etnobubnovej školy môžu byť použité na propagačné materiály.
  • Pre správne vyplnenie registrácie je potrebné vyplniť všetky vyznačené polia (ak tak neurobíte formulár sa neodošle a zobrazí sa Vám chybové hlásenie). Ak nechcete niektore údaje v registrácii uviesť nenechávajte polia prázdne (vyplnte ich pomlčkou). Poskytnutie niektorých osobných údajov používateľa stránok www.rytmika.sk, je v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií prostredníctvom stránok www.rytmika.sk, používateľ súhlasí s ich využívaním pre vnútorné potreby prevádzkovateľa stránok. Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na spoločné stretnutie.

 

Zaslaním Registrácie súhlasím so Všeobecnými pravidlami prihlasovania do kurzu (VPPK).

 

FORMA PLATBY účastníckeho poplatku za kurz.

Ako formu platenia kurzovného Vás poprosíme kurzovné uhrádzať - bankovým prevodom, v ojedinelých prípadoch hotovostne. Platba môže byť uskutočnená iba na základe vyplnenej online prihlášky. Zaplatiť za kurz sa dá aj po skúšobnej, prip. prvej hodine(ak nie je skúšobná) a to iba v pripade, že sa rozhodnete absolvovať kurz.

Bankové spojenie: 2623475722/1100 (do poznámky pre prijímateľa nezabudnite uviesť Vaše meno a priezvisko
a variabilný symbol: 201801

 

O poplatkoch za jednotlivé kurzy sa môžete informovať prostredníctvom emailu: office(a)rytmika.sk.

 

Prihlášku nájdete TU.