Kurz Rytmika pre deti

Vitajte na stránkach programu Rytmika pre deti!

Detské kurzy RYTMIKA HROU sú zaujímavou, všestranne rozvojovou voľnočasovou aktivitou pre Vaše deti.

 

 

 

Hudobny kurz rytmika pre deti 

 

Na všetky kurzy RYTMIKA PRE DETI od 1 do 6 rokov sa môžete zahlásiť a rezervovať si miesto zaslaním mailu na adresu: ludmila@zvukycezruky.sk, alebo telefonicky na: 0903 889 654.

 

 

O B S A H   K U R Z U

 

Kurzy Rytmické hry pre najmenších a Rytmika hrou pre škôlkárov a predškolákov sú určené a prioritne zamerané na deti. Kurz je postavený na interaktívnych rytmických hrách s hudobnými nástrojmi a bez nástrojov, adekvátnych veku dieťaťa.

 

 

 

 Cieľom kurzu je zábavnou formou  rozvíjať a posilňovať  prirodzený cit  detí pre rytmus na všetkých úrovniach. 

 Deti sa cez hry, príbehy, hravé cvičenia a  piesne zoznamujú  s rôznymi hudobnými  nástrojmi, ako aj so základnými  rytmami,  vyskúšajú si rôzne techniky hrania, ktorých  ovládnutie využíva a posilňuje schopnosť  sústrediť sa a  relaxovať, rozvíja  hravosť a jemnú motoriku.

 

bubny deti male

 Najobľúbenejšie sú u detí veľké africké  bubny djembe, ale aj rôzne druhy  malých  rytmických nástrojov, ako napr.  rytmické  paličky, rytmické vajíčka, tamburíny, zvončeky, rapkáče, malé bubienky a iné.

 

 

Keďže sa s nástrojmi rytmus stáva súčasne viditeľným aj počuteľným, rytmické cvičenia taktiež priamo podporujú fonetický sluch, predstavivosť a tvorivosť. Rozvíjaním vnímania rytmu, základnej zložky hudby, podporujeme celkový hudobno - rytmický prejav dieťaťa. 

 

 

Hruba motorika deti Hrubú motoriku stimulujeme  prostredníctvom hier  zameraných na rytmické pohyby celým  telom alebo len  niektorými časťami. Samotné telo tiež  vnímame  ako prirodzený nástroj komunikácie. Okrem  pohybového vyjadrenia, orientácie v priestore a v skupine,  využívame telo ako hudobný nástroj schopný rytmus vytvárať.  Súčasťou objavovania rytmu je oromotorika, rytmizácia  riekaniek, spievanie ako aj prvky tanca a dramatizácie.

 

Viac k štruktúre a obsahu kurzu nájdete po vybraní konkrétneho programu podľa veku dieťaťa.

 

 

Obsah programov:

Rytmika male deti

 

   Rytmické hry pre najmenších (45 min.)

   je určený pre 1 až 2- ročné a 2 až 3- ročné deti

 •     (v sprievode dospelej osoby)

 

rytmika vacsie deti _ chlapec djembe

 

   Rytmika hrou pre škôlkarov a predškolákov (60 min.)

   skupiny 3 až 4- ročných, 4 až 5- ročných a 5 až 6- ročných škôlkarov a

   predškolákov 

 

 

Jeden kurz sa skladá z trimestrálneho didaktickho celku: hodiny sa uskutočňujú 1x do týždňa počas 3 mesiacov (celkovo 12 hodín). Počas trimestra máte nárok na 3 náhradné hodiny za vopred ohlásenú neúčasť na riadnom termíne kurzu. 

 

 

Rozvrh pre jar 2012:

Utorok:   

 

 • 10,25 - 11,10      2,5 - 3,5 ročné deti 
 • 11,20 - 12,05      3 - 4 ročné deti 

     - tieto kurzy sa otvoria po nahlásení min. 5 detí na skupinu

 

 

 • 13,00 - 13,45      1 - 2 ročné deti - voľné 1 miesto
 • 13,50 - 14,50      Individuálne hodiny 
 • 15,00 - 15,45      1,5 - 2 ročné deti  - 2 voľné miesta
 • 15,50 - 16,35      Integrovaná skupina - autisti

 

                               *  *  *

 

Streda:

 • 9,30 - 10,15       2 - 2,5 ročné deti - vypredané 
 • 10,25 - 11,20      2,5 - 3,5 ročné deti - voľné 2 miesta 
 • 16,00 - 17,00      4 - 5 ročné deti - voľné 1 miesto
 • 17,15 - 18,15      5 - 6 ročné deti -  voľné 3 miesta

 

 

Organizačné informácie:

 

  Lektor 

  Volám sa Ľudmila Pastorová, Mgr. a didaktike rozvoja    rytmického cítenia detí sa venujem už niekoľko rokov. Pacujem s deťmi v skupinách aj individuálne, na kurzoch aj v materských škôlkach, či jednorazových detských podujatiach. Mám rada tvorivú hru s deťmi a objavovanie ciest k detskej duši, ktorá je prirodzene citlivá a vnímavá na hudbu, rytmus, hlas a zvuk ako taký. Každé dieťatko je iné, každé má svoju osobitú kombináciu temperamentu, nadania a osobostných čŕt. Svojou prácou v združení Zvuky cez ruky sa usilujem o podporu všestranného rozvoja detí.

 

 •   Trvanie kurzu: 12 hodín

 

 •   Miesto kurzu: budova ZŠI Drotárska cesta 48 (mapa

 

 •   Cena kurzu bez náhrad za vymeškanie: 54 €/ trimester             (12 lekcií po 4,50€ za lekciu bez nároku na náhradu za vymeškanie) 
 •   Cena kurzu s 2 náhradami za vymeškanie: 56 €/ trimester     (12 hodín + 2 hodiny na náhradu za neúčasť, pre účastníkov bez absencie 2 hodiny navyše gratis (4 €/ lekcia) 

  

 

  Prihlásiť sa: mailom na adresu   ludmila@zvukycezruky.sk, prípadne         telefonicky na číslo 0903 889 654 (prihláška a podmienky kurzu).

  Tým Vám rezervujeme miesto v kurze a následne Vás budeme kontaktovať so     záväzným potvrdením termínu. Kurzovné sa platí vopred na celé 3 mesiace     prevodom na účet združenia: 2623475722/1100 alebo v hotovosti na prvej hodine.

 

Minimálny počet detí na otvorenie kurzu je 4, maximálny počet 8 detí. Všetky nástroje sú k dispozícii, na kurz je potrebné priniesť len pohodlné oblečenie a nápoj pre dieťa.

 

 

T E Š Í M E   S A   N A   V Á S !!!

 

 

rytmika djembe vacsie deti rytmika promo vacsie deti