Škôlky a materské centrá

Pre najmenších až po predškolákov sme pripravili tieto hudobno-rytmické programy:

 

HUDOBNÝ WORKSHOP "Džungľový orchester"

- Interaktívny rytmicko-hudobný program, v ktorom pomocou detí a hudobných nástrojov tvoríme orchester.

WORKSHOP "Rytmika hrou"

- Rytmicko-edukatívna aktivita pre deti s využitím pohybu, spevu, hudobných nástrojov a hier

PROGRAM SLUCHOVEJ VÝCHOVY "Zvuky cez ruky"

- Zážitkové vzdelávanie so zameraním na sluch, sluchové rozlišovanie, zvuk a jeho vlastnosti

 

Všetky programy vieme realizovať vo vašej materskej škôlke,alebo materskom centre, v trvaní 30 - 60 min.. Spoločným cieľom všetkých programov je ukázať deťom hravou formou, že: 

 

• rytmus je všade okolo nás a že aj naše telo je hudobným nástrojom

• keď počúvame, učíme sa

• keď spolupracujeme, tak to lepšie znie

• a navyše, deti spoznajú zaujímavé hudobné nástroje

 

Nástroje aj ostatné pomôcky sú zabezpečené.

 

kontakt: office@rytmika.sk alebo 0902 612 501