Základné a stredné školy

Cieľom bubnovania na školách je okrem zábavy aj spoločný zážitok z tvorenia hudby. Spoločná bubnovačka funguje na princípe tímovej práce, avšak každý v nej má svoju úlohu. Priestor dostávajú tvorivosť, komunikácia, kooperácia, motivácia a takisto sa lámu ľady a odbúrava napätie.

"Rytmy sveta" na ZS Ostredkova

Z vašej triedy alebo školy vytvoríme perkusionistický orchester, v ktorom netreba mať hudobný talent ani skúsenosti. Žiaci alebo študenti budú mať príležitosť zoznámiť sa s bubnami z rôznych častí sveta (Afrika, Brazília, Kuba, Peru,...).

 

BUBNOVÝ WORKSHOP V TRIEDE

 - hranie na bubon nám môže pomôcť porozumieť iným ľuďom, nájsť nové spôsoby komunikácie a spolupráce v triede. Mladí sa navzájom lepšie spoznávajú, a zároveň objavujú svoj nový alebo skrytý potenciál.

DRUM CIRCLE - VEĽKÁ SPOLOČNÁ BUBNOVAČKA

 - pre celú školu. Do vašej školy prinesieme veľa nástrojov (veľké/malé bubny, veľké/malé perkusie, hrkálky, farebné ozvučené trúbky, ...) a spolu vytvoríme veľký školský orchester.

INTERAKTÍVNY KONCERT "Rytmy sveta"

 - pre celú školu. Cieľom je ukázať, že rytmus je v každom z nás; rytmus ako srdce hudby; tvorbu rytmu; ako vzniká skladba a spoločné tvorenie skladieb.

 

Programy okrem rozvoja elementárnych hudobných znalostí priaznivo vplývajú na rozvoj iných zručností:

 

  • rozvíjajú cit pre hudbu
  • rozvíjajú tvorivé myslenie a sebavyjadrovanie
  • prevencia proti agresivite a šikane
  • rozvíjajú jemnú a hrubú motoriku
  • rozvíjajú matematické myslenie
  • podporujú skupinovú komunikáciu a kooperáciu
  • pomáhajú odbúravať napätie
  • podporujú individuálnu sebareflexiu
  • zlepšujú skupinové povedomie
  • zvyšujú motiváciu a inšpiráciu